OFERTA

Oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi związane z infrastrukturą techniczną obiektów budowlanych. W zakresie naszej działalności znajdują się: doradztwo, projektowanie, zarządzanie projektem oraz realizacja. Oferujemy nowoczesne rozwiązania bazujące na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Instalacje wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania i wod-kan
Realizujemy projekty na każdym etapie inwestycji. Opracowujemy projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze, montażowe oraz powykonawcze. Na życzenie klienta pełnimy nadzór autorski w każdej fazie projektu. W zakresie naszej działalności w branży sanitarnej opracowywujemy projekty instalacji:
·      wentylacji;
·      wentylacji pożarowej;
·      klimatyzacji;
·      wody lodowej i ciepła technologicznego;
·      centralnego ogrzewania (instalacje, kotłownie, węzły cieplne);
·      gazowej;
·      wody użytkowej i kanalizacji;
·      przeciwpożarowych: tryskaczowe, hydrantowe;
·      suchego gaszenia;
·      sprężonego powietrza oraz gazów technicznych;
·      przyłączy (podłączenia do zewnętrznych sieci),
·      sieci kanalizacyjnych zewnętrznych,
·      sieci wodociągowych zewnętrznych,
·      sieci ciepłowniczych zewnętrznych,
·      sieci gazowych zewnętrznych,
Systemy sterowania / zarządzania
Podstawową funkcją systemu BMS jest integrowanie systemów z monitorowanych obszarów infrastruktury budynku, co umożliwia maksymalizację oszczędności energii poprzez optymalizację zużycia na poziomie całego obiektu oraz sterowanie zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Realizujemy projekty obejmujące:
• Sterowanie i monitorowanie instalacji wentylacji (centrale wentylacyjne,
   wentylatory wyciągowe, nawilŜacze, nagrzewnice i chłodnice kanałowe)
• Sterowanie i monitorowanie instalacji klimatyzacji (klimakonwektory,
   VAV, belki chłodzące, pompy ciepła)
• Sterowanie i/lub monitorowanie instalacji ciepła i chłodu (kotłownie, węzły
   cieplne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne, agregaty
   wody lodowej, wieże chłodnicze, pompownie, wymiennikownie)
• Monitorowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (zestawy hydroforowe,
   pompownie ścieków, pompownie wód deszczowych, separatory)
• Monitorowanie instalacji sprężonego powietrza (agregaty sprężarkowe)
• Sterowanie i/lub monitorowanie instalacji oświetlenia
• Monitorowanie instalacji elektroenergetycznych (rozdzielnie, agregat
   prądotwórczy, układy SZR, analizatory sieci)
• Monitorowanie zużycia mediów (wodomierze, liczniki ciepła i chłodu,
   liczniki energii elektrycznej)
oraz wiele innych dostosowanych do wymagań oraz potrzeb Klienta.
Odnawialne źródła energii
Oferujemy rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii. Opracowujemy projekty zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Wykonujemy projekty obejmujące:
·      instalacje fotowoltaiczne (również BIPV - zintegrowane z budynkiem),
·      instalacje solarne,
·      pompy ciepła oraz gruntowe wymienniki ciepła,
·      instalacje wykorzystujące energię wiatru.
Dzięki nowoczesnym technologiom można coraz efektywniej wykorzystywać naturalny potencjał energetyczny. Rozwój technologii to również spadek kosztów produkcji energii i niezależność energetyczna. Pozyskaną energię można wykorzystywać bezpośrednio do ogrzewania budynków lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub także przekształcać pozyskaną energię w energię elektryczną.
 
Instalacje elektryczne
Wykonujemy projekty instalacji wewnętrznych:
 • elektrycznych
 • logicznych (sieci komputerowe i telefoniczne)
 • sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 • sygnalizacji pożaru SAP
 • oddymiania
 • kontroli dostępu
 • nagłośnienia
 • prezentacji multimedialnych
 • telewizji przemysłowej (CCTV)
Projekty sieci zewnętrznych:
 • stacje transformatorowe sN/nN
 • linie napowietrzne i kablowe nN i sN
 • oświetlenie ulic, terenu
 • sieci teletechniczne
Instalacje przemysłowe
Wykonujemy projekty instalacji przemysłowych dla firm działających w różnych gałęziach przemysłu – chemicznym, spożywczym, rafineryjno-petrochemicznym i wielu innych. W naszym biurze projektowym powstają rozwiązania wysokiej jakości,  odznaczające się wysoką trwałością, funkcjonalnością oraz bezpieczeństwem. Stosujemy zaawansowane oprogramowanie, pozwalające nam  dostosowywać wszystkie konstrukcje do aktualnie obowiązujących norm prawnych. 
Pomiary
Wykonujemy pomiary kontrolne i odbiorcze instalacji elektrycznych tj.:
 • pomiar impedancji pętli zwarcia,
 • parametry wyłączników RCD,
 • rezystancja izolacji,
 • rezystancja uziemienia,
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych,
oraz wykonujemy pełną regulację instalacji wentylacyjnych i równoważenie instalacji hydraulicznych (centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody lodowej)